Zájmová činnost

 

Významnou úlohu ve výchovné činnosti s mládeží plní dobře organizovaná a pestrá nabídka zájmové činnosti z různých oborů činností. Náš DM zejména v této oblasti díky svým materiálním i prostorovým možnostem nabízí široké možnosti vyžití všem ubytovaným žákům.

Pestrou nabídku činností zejména ve sportovní oblasti umožňují:

Tělocvična DM

Je dobře celoročně vytížena pro pravidelnou sportovní činnost nejen aktivních sportovců, ale i dalšími zájemci z řad ubytovaných. Pracují zde kroužky odbíjené, nohejbalu, košíkové, sálové kopané, aerobiku a kalanetiky. Populárními a úspěšnými akcemi jsou již tradiční sportovní turnaje v míčových hrách mezi ostatními domovy mládeže v Českých Budějovicích.

Posilovny

Místnosti dobře vybavené základním nářadím a náčiním.  V celoročním  provozu  je velký zájem o cvičení  jak mezi chlapci, tak i děvčaty.

Venkovní hřiště

2 herny stolního tenisu

Je možné využívat  v průběhu školního roku - podle zájmu ubytovaných žáků.

Herna kulečníku

Velký zájem mezi chlapci i děvčaty v průběhu celého školního roku. 

Herna stolní kopané

Nepravidelná činnost probíhající podle zájmu ubytovaných žáků.

Další zájmové činnosti je možné realizovat v kulturní a vzdělávací oblasti:

Klub DM

Moderně zařízený a vybavený prostor je využíván na besedy, pravidelné videovečery, soutěže a podobné kulturní akce. 

Počítačové učebny

Jsou k dispozici jak pro studijní účely,tak i pro seznámení se s počítačovou technikou. Žákům je k dispozici celkem 18 počítačů s připojením na síť a internet.

Knihovna DM

Je dobře vybavená knižním fondem, který je pravidelně doplňován. Součástí knihovny je čítárna vybavená počítačem připojeným k  internetu.

Hudebna

Speciální místnost využívaná zejména členy hudebního, dramatického a tanečního kroužku DM.
Je dále k dispozici všem zájemcům o hudební žánr (hra na klávesy, kytaru, poslech CD...)

Šicí stroje

Nepravidelná činnost, odvíjející se podle momentálních potřeb žáků. (plesová sezona, úpravy a opravy oblečení, nácvik základních  šicích úkonů atd.)

Cvičná kuchyně

Dílna dovedných rukou

Na DM  v průběhu školního roku pracuje i dílna dovedných rukou se zaměřením na:

  • batikování, paličkování
  • malování na látky
  • malování obrázků na sklo, výroba drobných dárků
  • zdobení kraslic – různé techniky

Domov mládeže a Školní jídelna U HVÍZDALA
U Hvízdala 4
České Budějovice - 370 11
Česká republika

O cookies

Podatelna
Úřední hodiny: pondělí - pátek  8.00 - 14.00
Email: reditel@dm-hvizdal.cz
IDS : da7rhvw

Telefonické spojení
Ústředna: 385 521 241 / 385 521 260
Mobil: 702 136 777 / 724 785 019

Zřizovatel - KÚ Jihočeského kraje

Image

ikona
photo_camera
videocam