Aktuality

Provoz DM o státním svátku 28.9. 2023

Po konzultaci s ubytovanými (zákonnnými zástupci) bude pro malý zájem o ubytování domov mládeže ve dnech 28.9. - 29.9. 2023 uzavřen.

Provoz bude zahájen v běžném nedělním režimu dne 1.10. 2023

Informace pro zájemce o ubytování

Přihlášky a další informace pro zájemce o ubytování viz. odkaz přihlášky

Informace ke stravování

-Z důvodu zjištění většího počtu neodhlášené a nevyzvednuté stravy bude probíhat zvýšená kontrola jejího odběru. Žádáme rodiče o spolupráci, odběr stravy lze sledovat na www.strava.cz v záložce výdej (pro přihlášení použijte příjmení a křestní jméno studenta....např. novakfrantisek, jako heslo použijte číselný kód karty bez čísla v závorce). Pro bližší informace možno kontaktovat příslušného vychovatele.

-Odhlášení stravy na ten samý den lze pouze telefonicky u účetní DM do 7.15 hod.

Informace k ubytování v domově mládeže vzhledem ke Covid-19

-Vstup do DM je umožněn pouze ubytovaným žákům. Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy bude omezen.

-Osoby s příznaky infekčního onemocnění COVID-19 nesmí do DM vstupovat.

-Žáci musí neprodleně oznámit (vychovateli, hlavní službě) zdravotní obtíže.

-Pro případy podezření na onemocnění je k dispozici izolační pokoj, kam je žák umístěn. Neprodleně jsou rodiče požádáni o vyzvednutí si svého dítěte a informování KHS.

-Žáci a studenti by měli neprodleně po příchodu na DM použít dezinfekci na ruce.

-Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí ruce, použijí dezinfekci a dodržují stanovené rozestupy.

 

Používání respirátorů

-Ve všech společných prostorách DM se používají respirátory a roušky dle vlastního uvážení.

 

Postup DM při zdravotních potížích

-V případě jakýchkoliv zdravotních potíží (nevolnost, bolest hlavy, kašel, teplota, žaludeční potíže apod.) jsme nuceni žáky a studenty izolovat a odesílat domů na základě konzultace s rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci.

-Žádáme ubytované žáky a studenty o nahlášení možných rizik z důvodu šíření infekce koronaviru – omezení případných rizik.

                                                                                  Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Jihočeský kraj vypsal dotační program na podporu rodin s dětmi od 3.let do dovršení 19.let na školní a mimoškolní aktivity. Více informací na adrese: www.myvtomjihocechynenechame.cz

Přihlášky k ubytování

Termín odevzdání přihlášek na daný školní rok je vždy 31. květen.

-Přihlášku na příští školní rok musí podat i stávající ubytovaní studenti (ubytování se automaticky neprodlužuje).

-Přihláška musí být podána pouze v písemné formě, nikoliv v elektronické verzi.

-Přihlášky zašlete poštou, případně předat osobně na vrátnici DM.

Informace k ochrannému zabezpečení

Celý objekt domova mládeže je v rámci bezpečnosti ubytovaných uzavřený a monitorován kamerovým systémem.

V celém objektu domova mládeže včetně pokojů ubytovaných žáků je k dispozici bezdrátová síť s možností přístupu na internet .