Ubytování

Domov mládeže ubytovává studenty gymnázií,  středních  odborných  škol, středních odborných učilišť a v případě volných míst i studenty vyšších odborných škol.

Kapacita domova mládeže je 480 míst. Přihlášky do domova mládeže podávají zájemci nebo jejich zákonní zástupci nejdéle do 30. května daného roku (ostatní viz Vnitřní řád).

 Studenti  jsou  ubytovaní  v buňkách. Každou buňku  tvoří  dva  pokoje  (dva dvou-lůžkové  nebo  jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový  pokoj ),  předsíňka,  koupelna, WC. Vlastní  pokoj si  studenti uklízejí sami. Ložní prádlo je  vyměňováno 1x za 14 dní.

Za ubytování (mimo stravu) je stanoven  poplatek ve výši 1.200,- Kč měsíčně. Objekt je zařazen do 1.kategorie ubytovacích zařízení.