Stravování

kuchařky při podávání jídla​Součástí domova mládeže je vývařovna  s jídelnou s kapacitou 500 jídel. Kuchyně  připravuje  snídaně,  obědy a večeře. Vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých  škol  od  domova  mládeže však  většina  žáků  odebírá  obědy  ve  škole, kterou  navštěvuje  a v domově mládeže odebírá snídaně a večeře.

Snídaně  je jednotná pro všechny strávníky. Večeři si mohou strávníci, nejdéle 24 hodin předem, vybrat ze tří jídel.           

Stravování začíná vždy pondělní snídaní a končí obědem pátek.   

Poplatky za stravování  se vyvíjejí podle vývoje cen potravin. Od 1.9.2021 je stanovena cena :           

* snídaně     .....    34,-Kč

* oběd         .....    33,-Kč

* večeře       .....    33,-Kč

Poplatek za stravování se platí společně s poplatkem za ubytování, a to vždy předem.

Objednávky a odhlášky stravy lze provést také elektronicky na adrese www.strava.cz