Přihlášky k ubytování a stravování

Termín odevzdání přihlášek na daný školní rok je vždy 31. květen.

Přihlášky k ubytování na domov mládeže je vzhledem k mimořádné situaci možno podat i dodatečně co nejdříve po uvedeném termínu.

Přihlášku na příští školní rok musí podat i stávající ubytovaní studenti (ubytování se automaticky neprodlužuje).

Přihláška.pdf (67kb)