Přihlášky k ubytování a stravování

Termín odevzdání přihlášek na daný školní rok je vždy 31. květen.

Přihlášku na příští školní rok musí podat i stávající ubytovaní studenti (ubytování se automaticky neprodlužuje).

Termín výsledku přijímacího řízení je stanoven na 23.6. 2023 (s ohledem na množství podaných přihlášek může být tento termín posunut).

Naší snahou je, aby se uchazeči o ubytování dozvěděli rozhodnutí o přijetí v co nejkratším čase.

Přihláška.pdf (67kb)