Přihlášky k ubytování

Termín odevzdání přihlášek na daný školní rok je vždy 31. květen. V případě zájmu o ubytování po tomto termínu bude žádosti vyhověno jen v případě volné kapacity.

Přihláška 2019.pdf (67kb)