Aktuality

Přihlášky k ubytování

Termín odevzdání přihlášek na daný školní rok je vždy 31.květen. V případě zájmu o ubytování po tomto termínu bude žádosti vyhověno jen v případě volné kapacity.

Změna doby uzamčení hlavního vchodu

V souvislosti se zvýšením bezpečnostních opatření na školách a školských zařízeních dochází ke změně času uzamykání hlavního vchodu domova mládeže. S platností od 18.11.2014 se čas uzamčení posouvá na 17.00 hod.

V celém objektu domova mládeže včetně pokojů ubytovaných žáků je k dispozici bezdrátová síť s možností přístupu na internet .