Aktuality

Informace k ubytování v domově mládeže vzhledem ke Covid-19

-Školské zařízení zahájí ve školním roce 2021/22 svou činnost v plném rozsahu, v souladu se školskými právními předpisy a zvýšenými hygienickými opatřeními, viz manuál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

-Vstup do DM je umožněn pouze ubytovaným žákům. Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy bude omezen.

-Osoby s příznaky infekčního onemocnění COVID-19 nesmí do DM vstupovat.

-Žáci musí neprodleně oznámit (vychovateli, hlavní službě) zdravotní obtíže.

-Pro případy podezření na onemocnění je k dispozici izolační pokoj, kam je žák umístěn. Neprodleně jsou rodiče požádáni o vyzvednutí si svého dítěte a informování KHS.

-Žáci a studenti musí neprodleně po příchodu na DM použít dezinfekci na ruce.

-Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí ruce, použijí dezinfekci a dodržují stanovené rozestupy.

 

Používání respirátorů

-Ve všech společných prostorách DM platí povinnost používat respirátory.

 

Postup DM při zdravotních potížích

-V případě jakýchkoliv zdravotních potíží (nevolnost, bolest hlavy, kašel, teplota, žaludeční potíže apod.) jsme nuceni žáky a studenty izolovat a odesílat domů na základě konzultace s rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci.

-Žádáme ubytované žáky a studenty o nahlášení možných rizik z důvodu šíření infekce koronaviru – omezení případných rizik.

                                                                                  Děkujeme za pochopení.

Přihlášky k ubytování

Termín odevzdání přihlášek na daný školní rok je vždy 31. květen.

Přihlášky k ubytování na domov mládeže je vzhledem k mimořádné situaci možno podat i dodatečně co nejdříve po uvedeném termínu.

Přihlášku na příští školní rok musí podat i stávající ubytovaní studenti (ubytování se automaticky neprodlužuje).

Informace k ochrannému zabezpečení

Celý objekt domova mládeže je v rámci bezpečnosti ubytovaných uzavřený a monitorován kamerovým systémem.

V celém objektu domova mládeže včetně pokojů ubytovaných žáků je k dispozici bezdrátová síť s možností přístupu na internet .