Aktuality

Zahájení školního roku 2021/2022

Provoz domova mládeže bude zahájen v úterý, 31.8. 2021 v 15.00hod.

Nástup všech studentů proběhne v čase 15.00 - 20.00 hod., kdy studenti budou ubytováni a seznámeni v Vnitřním řádem DM, zásadami BOZ a požárními a poplachovými směrnicemi.

Žádáme o dodržení tohoto termínu včetně uvedených časů.

V případě jiného termínu nástupu je nutno tuto informaci předem telefonicky nahlásit.

V těchto případech bude student ubytován vždy až po 14.hodině.

Vzhledem k epidemiologické situaci nebude umožněn vstup do vnitřních prostor DM cizím osobám, včetně rodičů.

Stravování

Provoz jídelny bude zahájen ve středu, 1.9. 2021 snídaní.

Individuání požadavky, případné změny apod. lze řešit individuálně na adrese www.strava.cz

Informace k ubytování v domově mládeže vzhledem ke Covid-19

-Školské zařízení zahájí ve školním roce 2021/22 svou činnost v plném rozsahu, v souladu se školskými právními předpisy a zvýšenými hygienickými opatřeními, viz manuál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

-Vstup do DM je umožněn pouze ubytovaným žákům. Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy bude omezen.

-Osoby s příznaky infekčního onemocnění COVID-19 nesmí do DM vstupovat.

-Žáci musí neprodleně oznámit (vychovateli, hlavní službě) zdravotní obtíže.

-Pro případy podezření na onemocnění je k dispozici izolační pokoj, kam je žák umístěn. Neprodleně jsou rodiče požádáni o vyzvednutí si svého dítěte a informování KHS.

-Žáci a studenti musí neprodleně po příchodu na DM použít dezinfekci na ruce.

-Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí ruce, použijí dezinfekci a dodržují stanovené rozestupy.

 

Používání respirátorů a postup DM při zdravotních potížích

-Ve všech společných prostorách DM platí povinnost používat respirátory.

-V případě jakýchkoliv zdravotních potíží (nevolnost, bolest hlavy, kašel, teplota, žaludeční potíže apod.) jsme nuceni žáky a studenty izolovat a odesílat domů na základě konzultace s rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci.

-Žádáme ubytované žáky a studenty o nahlášení možných rizik z důvodu šíření infekce koronaviru – omezení případných rizik.

                                                                                  Děkujeme za pochopení.

Přihlášky k ubytování

Termín odevzdání přihlášek na daný školní rok je vždy 31. květen.

Přihlášky k ubytování na domov mládeže je vzhledem k mimořádné situaci možno podat i dodatečně co nejdříve po uvedeném termínu.

Přihlášku na příští školní rok musí podat i stávající ubytovaní studenti (ubytování se automaticky neprodlužuje).

Informace k ochrannému zabezpečení

Celý objekt domova mládeže je v rámci bezpečnosti ubytovaných uzavřený a monitorován kamerovým systémem.

V celém objektu domova mládeže včetně pokojů ubytovaných žáků je k dispozici bezdrátová síť s možností přístupu na internet .

V současné době probíhají práce na úpravě a posílení wifi sítě v ubytovací části domova mládeže. Dokončení úprav proběhne za běžného provozu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.